ART artstudio JORINDE JONKER

English

Educatie

Welkom bij ART artstudio JORINDE JONKER.

Weet je dat het ontwikkelen van creativiteit voor de toekomst van kinderen belangrijk is, maar vind je dat er bij jouw op school nog te weinig aan gedaan wordt? Zou je graag een creatiever beleid op school willen? Maar heb je hulp nodig bij het ontwikkelen daarvan?

ART artstudio JORINDE JONKER kan hiermee helpen, door het geven van een workshop creativiteits ontwikkeling aan het team. Het creatiever maken van de Beeldende lessen. Of in een serie van workshops, in samenwerking met het team, een beleid vormen omtrent creativiteit.

In verband met mijn werk op de Thomas More Hogeschool, kom ik op veel basisscholen en daar valt het mij op dat het ontwikkelen van creativiteit te weinig aandacht krijgt. Ook het geven van de kunstvakken is vaak een sluitstuk in het programma.

Creativiteit is heel belangrijk voor mensen, zowel in de persoonlijke- als maatschappelijke ontwikkeling. In die zin is het ook erg belangrijk dat kinderen goed creativiteit onderwijs krijgen. Het “out of the box” denken zorgt ervoor dat er oplossingen komen voor allerlei problemen of zaken waar je als individu of mensheid tegen aanloopt. De kunstzinnige vakken kunnen een instrument zijn om dit vermogen te oefenen. Maar creativiteit is veel breder en is in principe in elk vak toe te passen.

De huidige generatie groeit op met de wetenschap dat ze heel goed weten wat ze niet kunnen. Vaak in vakken waarvan het niet eens zeker is dat ze werkelijk zo belangrijk zijn voor de toekomst. Helaas weten kinderen vaak niet waar ze wel goed in zijn of hoe waardevol hun persoonlijke talenten zijn. Omdat de huidige maatschappij vraagt om creativiteit en flexibiliteit is het eigenlijk wel vreemd dat dit op school nauwelijks aangeleerd wordt.

Want door onze creativiteit zijn we in staat maatschappelijke, wetenschappelijke en kunstzinnige ontwikkelingen te bewerkstelligen. De kinderen van nu zullen deze vaardigheden hard nodig hebben om de wereld draaiende te houden en een plaats te laten zijn waar zowel de natuur, als alle mensen bestaansrecht hebben.

Het programma wordt samengesteld in samenspraak met de school. Specifieke doelen en wensen kunnen altijd worden meegenomen.

Kosten en locatie in overleg

© Jorinde Jonker